ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวกฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้

×
Show more... (14 ภาพ)