ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อประเมิน ITA

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

 

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nswpesao2/photos/?tab=album&album_id=932712323745568

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Tuesday, 03-Dec-19 03:00:44 PST. The current time is Tuesday, 10-Dec-19 14:49:19 PST.

 

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nswpesao2/photos/?tab=album&album_id=933514140332053

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Tuesday, 03-Dec-19 03:00:44 PST. The current time is Tuesday, 10-Dec-19 14:49:20 PST.