อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์

 

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nswpesao2/photos/?tab=album&album_id=927645120918955

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Tuesday, 03-Dec-19 03:00:44 PST. The current time is Tuesday, 10-Dec-19 14:50:05 PST.