ตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย)

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมเพื่อตรวจข้อสอบ NT (อัตนัย) ก่อนทำการส่งกระดาษคำตอบให้แก่ สพฐ. ต่อไป

 

×
Show more... (132 ภาพ)