ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1371768269839969

ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.