การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้คู่มือฯ และ Google Classroom ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1371776869839109

ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.