การประชุมเชิงปฎิบัติการ IQA และ Google Classroom

การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้คู่มือฯ และ Google Classroom ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System)
ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1371776869839109

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Thursday, 11-Feb-21 20:11:51 PST. The current time is Saturday, 06-Mar-21 03:01:10 PST.