อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฏกระทรวงการกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี ดร.เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรม

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nswpesao2/photos/?tab=album&album_id=932704147079719

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Tuesday, 03-Dec-19 03:00:44 PST. The current time is Tuesday, 10-Dec-19 14:51:20 PST.