แข่งวิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนลดายาววิทยาคม
โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม คือ

Read more: แข่งวิ่ง 31 ขา

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch)

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 2

อบรม Thai School Lunch

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง โดยมี นายอุทัย ชังชั่ว เป็นวิทยากรนำในการอบรม

Read more: อบรม Thai School Lunch

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch)
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 1

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2

เพื่อพัฒนาการดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more: ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2