รายการจัดสรรงบประมาณ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 25 -27 กันยายน พ.ศ.2563
ณ เดอ มาลา สุโขทัย
โดยมีนายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธาน

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1268824220134375

ERROR CODE : 200
(#200) Missing Permissions