รายการจัดสรรงบประมาณ

ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ปี 2563

การศึกษาดูงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.
ณ สพป.สุโขทัย เขต 2
ในวันที่ 25 กันยายน 2563

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1268819023468228

ERROR CODE : 200
(#200) Missing Permissions