ประชุมชี้แจง EIT

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
มีการประชุมชี้แจงในการดำเนินงาน ITA Online ในส่วนของ EIT แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1478418182508310

ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session is invalid because the user logged out.