การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (สนามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
สนามสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
บริหารงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2