ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาฯ

กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.ชลบุรี , สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/nswpesao2/photos/?tab=album&album_id=938426059840861

ERROR CODE : 190
Error validating access token: Session has expired on Tuesday, 03-Dec-19 03:00:44 PST. The current time is Tuesday, 10-Dec-19 14:49:43 PST.