ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม

การศึกษาดูงานองค์กรณ์คุณธรรม ณ สพม.39 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ เป็นผู้นำคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้

 

×
ดูรูปภาพได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nswpesao2&set=a.1262751104075020

ERROR CODE : 200
(#200) Missing Permissions