ประชุมเลื่อนขั้นพิจารณาเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)

การประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตค. 62) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมเลื่อนขั้นพิจารณาเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม และเขตสุจริต

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2

Read more: สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม และเขตสุจริต

ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ปี 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับการติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ปี 2562

Read more: ติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ปี 2562

ศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน โครงการองค์คุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

Read more: ศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

กิจกรรม CSR โครงการองค์กรคุณธรรม

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง

Read more: กิจกรรม CSR โครงการองค์กรคุณธรรม

ปฐมนิเทศ / บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 บัญชีปี 2561

การปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุ ใน ครั้งที่ 7 ของบัญชี ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหลวง โดย นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ปฐมนิเทศ / บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 บัญชีปี 2561

ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Read more: ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ

กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 (วันพระ) เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญในตอนเช้า ณ วัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคล

 

กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (วันพระ) เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญในตอนเช้า ณ วัดสระแก้ว

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ

ประกาศรับย้าย รับโอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)