กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 (วันพระ) เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญในตอนเช้า ณ วัดสระแก้ว

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ

กิจกรรม CSR โครงการองค์กรคุณธรรม

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง

Read more: กิจกรรม CSR โครงการองค์กรคุณธรรม

ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Read more: ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ปี 2562

ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จึงได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยมี นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง.ผอ.สพป.นว.2 เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้จากการอบรมทำให้ได้คุณธรรมอัตลักษณ์ คือ "ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความสามัคคี"

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ องค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ปี 2562

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ เวลา 13.00 น.

Read more: เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561