การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (สนามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
สนามสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
บริหารงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (สนามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)

ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม

การศึกษาดูงานองค์กรณ์คุณธรรม ณ สพม.39 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยมีนายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ เป็นผู้นำคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้

Read more: ศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Attachments:
Download this file (O27n01 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561.pdf)O27n01 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561.pdf[ ]378 kB
Download this file (O27n02 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf)O27n02 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561.pdf[ ]92 kB
Download this file (O27n03 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.pdf)O27n03 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.pdf[ ]8666 kB
Download this file (O27n04 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553.pdf)O27n04 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553.pdf[ ]347 kB
Download this file (O27n05 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย.pdf)O27n05 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย.pdf[ ]280 kB
Download this file (O27n07 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.2544.pdf)O27n07 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ.2544.pdf[ ]1728 kB
Download this file (O27n09 แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ สพฐ.pdf)O27n09 แนวปฏิบัติ ในการดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ สพฐ.pdf[ ]417 kB
Download this file (O27n10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.pdf)O27n10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.pdf[ ]234 kB
Download this file (O27n11 แนวปฏิบัติระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์.pdf)O27n11 แนวปฏิบัติระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์.pdf[ ]4612 kB
Download this file (O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf)O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf[ ]8153 kB
Download this file (O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณให้โทษ.pdf)O27ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณให้โทษ.pdf[ ]7966 kB
Download this file (O27พัฒนาบุคลากร.pdf)O27พัฒนาบุคลากร.pdf[ ]2777 kB
Download this file (O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร.pdf)O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร.pdf[ ]12536 kB
Download this file (O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร2.pdf)O27สรรหาคัดเลือกแต่งตั้งบุคลากร2.pdf[ ]12263 kB

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนาฯ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

กิจกรรมศึกษาดูงาน
โครงการเสริมกสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร) และยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง จ.เพชรบูรณ์

Read more: ศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างพัฒนาฯ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

โครงการเสริมกสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร) และยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
ในวันที่ 20 กันยายน 2563
ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ ผอ. และ ข้าราชการครู ปี 2563

ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)

การประชุมชี้แจงกิจกรรม การดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)