หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล ปี 2563

ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)

การประชุมชี้แจงกิจกรรม การดำเนินงานโครงการองค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุม องค์กรคุณธรรม(ต้นแบบ)

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

บรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) 23 ก.ค. 63

บรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: บรรจุครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) 23 ก.ค. 63