ผู้บริหาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2

 

 

ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : -
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 0843804499
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวสุพิชสิริ  ถิรวัฒนาพงศ์
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 095-6345699
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางเชอรี่  แก้วมงคล
รองผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เบอร์โทร : 085-6315524
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.