Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Written by admin Top 1075
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ Written by Plyfah 1577
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 Written by admin Top 1601
ประกาศ ศธจ.นครสวรรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560 Written by admin Top 6145
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 Written by Plyfah 1437
บทความ : เรื่อง กระบวนการสืบสวนกรณีมีการร้องเรียน Written by admin Top 1514
บทความ : เรื่อง การขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล Written by admin Top 1263
บทความ เรื่อง วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Written by Plyfah 1579
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Plyfah 1905
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ครูผู้สอน,ครูพี่เลี้ยง), ครูวิทย์-คณิต, ครูธุรการโรงเรียน Written by Plyfah 4623