Display # 
Title Author Hits
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน พลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 -30 กันยายน 2558 ในวัน เวลาราชการ Written by กลุ่มอำนวยการ 1442
อบรมพนักงานฯส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นายรุ่ง สุพรหรม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ Written by กลุ่มอำนวยการ 1998
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2558 Written by กลุ่มอำนวยการ 1482
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ รับสมัครครู ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 Written by กลุ่มอำนวยการ 2190
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำ 2558 Written by Super User 1681
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 Written by Super User 1446
ขอเชิญชวนประดับภาพฉายาลักษณ์ ประดับธง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ "63 พรรษามหาวิราลงกรณ" และ"12 สิงหาพระราราชินีนาถ" Written by Super User 1387
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม Written by Super User 1406
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมุงกุฎ ครั้งที่ 16 ระดับประถมศึกษา Written by Super User 1492