ประกาศมาตรการป้องภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา