รวมประกาศ รับสมัครธุรการโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2

อำเภอบรรพตพิสัย

โรงเรียนบ้านดงคู้ >> คลิก  โรงเรียนวัดคลองธรรม >> คลิก 
โรงเรียนวัดเจริญผล >> คลิก โรงเรียนบ้านหนองเสือ >> คลิก 
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) >> คลิก โรงเรียนวัดด่านช้าง >> คลิก 
โรงเรียนธรรมรักขิตาราม >> คลิก  โรงเรียนวัดตาสังใต้ >> คลิก 
โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา) >> คลิก  โรงเรียนวัดหนองมะขาม >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว >> คลิก โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา >> คลิก
โรงเรียนวัดเทพสถาพร >>  คลิก โรงเรียนวัดบ้านไผ่ >> คลิก
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง >> คลิก โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส >> คลิก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙ >> คลิก โรงเรียนบ้านหนองละมาน >>  คลิก
โรงเรียนวัดประสาทวิถี >> คลิก โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ >> คลิก
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม >> คลิก โรงเรียนวัดจันทร์ทอง >>
โรงเรียนวัดท่าแรต >> โรงเรียนวัดอ่างทอง >>
โรงเรียนวัดคลองจินดา >> คลิก โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ >>
โรงเรียนบ้านหนองคล้า >> คลิก โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ >> คลิก
โรงเรียนวัดบ้านแดน >> โรงเรียนวัดสังขสุธาวาส >>
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง >> คลิก โรงเรียนวัดบ้านวัง >>
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ >> คลิก  

อำเภอลาดยาว

โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม >> คลิก โรงเรียนบ้านวังสำราญ >> คลิก
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร >> คลิก  โรงเรียนบ้านท่าตะโก >> คลิก
โรงเรียนบ้านศรีทอง >> คลิก โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย >> คลิก
โรงเรียนวัดสังฆวิถี >> คลิก โรงเรียนบ้านดงสีเสียด >>
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ >> โรงเรียนบ้านหนองจิกรี >> คลิก
โรงเรียนวัดสวนขวัญ >> คลิก โรงเรียนบ้านทุ่งตัน >>
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ >>  คลิก โรงเรียนวัดหนองไร่ >> คลิก
โรงเรียนบ้านมาบแก >> โรงเรียนวัดเกาะเปา >> คลิก
โรงเรียนวัดวังม้า(ชลประสิทธิ์วิทยา) >> คลิก โรงเรียนไทรทองสามัคคี >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ >> คลิก โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย >> คลิก
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ >> คลิก โรงเรียนจันทราราษฎร์ >> คลิก
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง >> คลิก โรงเรียนวัดคลองสาลี >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง >> โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี >>
โรงเรียนวัดเขาสมุก >> คลิก โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ >> โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ >> โรงเรียนบ้านหนองนมวัว >> คลิก
โรงเรียนวัดดงหนองหลวง >> คลิก  

อำเภอแม่วงก์

โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว >> คลิก โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร >> คลิก
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน >> คลิก โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สาขาบ้านสระหลวง >> คลิก 
โรงเรียนบ้านเนินใหม่ >> คลิก โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองไม้ >> โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา >>
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ >> โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง >> คลิก
โรงเรียนบ้านลานตะแบก >> คลิก โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ >> คลิก
โรงเรียนบ้านเปราะ >> คลิก โรงเรียนบ้านคลองสำราญ >> คลิก
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง >> โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม >> คลิก
โรงเรียนบ้านคลองม่วง >> คลิก  

 

อำเภอแม่เปิน 

โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา >> คลิก  

อำเภอชุมตาบง

โรงเรียนบ้านปางงู >> โรงเรียนบ้านปางชัย >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองจิก >> คลิก  

 

 

Attachments:
Download this file (คลองน้ำโจน สาขาบ้านสระหลวง.pdf)คลองน้ำโจน สาขาบ้านสระหลวง.pdf[ ]301 kB
Download this file (ยอดห้วยแก้ว.pdf)ยอดห้วยแก้ว.pdf[ ]281 kB
Download this file (วัดบ้านไผ่.pdf)วัดบ้านไผ่.pdf[ ]180 kB
Download this file (แหลมทองธรรมจักร.pdf)แหลมทองธรรมจักร.pdf[ ]229 kB
Download this file (โรงเรียนจันทราราษฎร์.pdf)โรงเรียนจันทราราษฎร์.pdf[ ]245 kB
Download this file (โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่.pdf)โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่.pdf[ ]3456 kB
Download this file (โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง.pdf)โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง.pdf[ ]189 kB
Download this file (โรงเรียนตะแบกงาม สาขาธารมะยม.pdf)โรงเรียนตะแบกงาม สาขาธารมะยม.pdf[ ]296 kB
Download this file (โรงเรียนธรรมรักขิตาราม.pdf)โรงเรียนธรรมรักขิตาราม.pdf[ ]391 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านคลองจินดา.pdf)โรงเรียนบ้านคลองจินดา.pdf[ ]444 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน.pdf)โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน.pdf[ ]203 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านคลองม่วง.pdf)โรงเรียนบ้านคลองม่วง.pdf[ ]246 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านคลองสำราญ.pdf)โรงเรียนบ้านคลองสำราญ.pdf[ ]3561 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา.pdf)โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา.pdf[ ]432 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านดงคู้.pdf)โรงเรียนบ้านดงคู้.pdf[ ]126 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ.pdf)โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ.pdf[ ]284 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา.pdf)โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา.pdf[ ]121 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย.pdf)โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย.pdf[ ]317 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านท่าตะโก.pdf)โรงเรียนบ้านท่าตะโก.pdf[ ]322 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านปางชัย.pdf)โรงเรียนบ้านปางชัย.pdf[ ]891 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม.pdf)โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม.pdf[ ]185 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านวังสำราญ.pdf)โรงเรียนบ้านวังสำราญ.pdf[ ]122 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านศรีทอง.pdf)โรงเรียนบ้านศรีทอง.pdf[ ]3357 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย.pdf)โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย.pdf[ ]257 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองคล้า.pdf)โรงเรียนบ้านหนองคล้า.pdf[ ]143 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองจิก.pdf)โรงเรียนบ้านหนองจิก.pdf[ ]248 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองจิกรี.pdf)โรงเรียนบ้านหนองจิกรี.pdf[ ]202 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองนมวัว.pdf)โรงเรียนบ้านหนองนมวัว.pdf[ ]285 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว.pdf)โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว.pdf[ ]166 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองละมาน.pdf)โรงเรียนบ้านหนองละมาน.pdf[ ]124 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ.pdf)โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ.pdf[ ]245 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองเสือ.pdf)โรงเรียนบ้านหนองเสือ.pdf[ ]255 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองแฟบ.pdf)โรงเรียนบ้านหนองแฟบ.pdf[ ]227 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านเนินใหม่.pdf)โรงเรียนบ้านเนินใหม่.pdf[ ]310 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านเปราะ.pdf)โรงเรียนบ้านเปราะ.pdf[ ]188 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านโคกกว้าง.pdf)โรงเรียนบ้านโคกกว้าง.pdf[ ]263 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ).pdf)โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ).pdf[ ]254 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี.pdf)โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี.pdf[ ]248 kB
Download this file (โรงเรียนลานตะแบก.pdf)โรงเรียนลานตะแบก.pdf[ ]202 kB
Download this file (โรงเรียนวัดคลองธรรม.pdf)โรงเรียนวัดคลองธรรม.pdf[ ]257 kB
Download this file (โรงเรียนวัดคลองสาลี.pdf)โรงเรียนวัดคลองสาลี.pdf[ ]233 kB
Download this file (โรงเรียนวัดดงหนองหลวง.pdf)โรงเรียนวัดดงหนองหลวง.pdf[ ]243 kB
Download this file (โรงเรียนวัดด่านช้าง.pdf)โรงเรียนวัดด่านช้าง.pdf[ ]3682 kB
Download this file (โรงเรียนวัดตาสังใต้.pdf)โรงเรียนวัดตาสังใต้.pdf[ ]284 kB
Download this file (โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส.pdf)โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส.pdf[ ]215 kB
Download this file (โรงเรียนวัดประสาทวิถี.pdf)โรงเรียนวัดประสาทวิถี.pdf[ ]309 kB
Download this file (โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา).pdf)โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา).pdf[ ]212 kB
Download this file (โรงเรียนวัดวังม้า.pdf)โรงเรียนวัดวังม้า.pdf[ ]246 kB
Download this file (โรงเรียนวัดวิวิตตาราม.pdf)โรงเรียนวัดวิวิตตาราม.pdf[ ]194 kB
Download this file (โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม.pdf)โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม.pdf[ ]242 kB
Download this file (โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์.pdf)โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์.pdf[ ]266 kB
Download this file (โรงเรียนวัดสวนขวัญ.pdf)โรงเรียนวัดสวนขวัญ.pdf[ ]201 kB
Download this file (โรงเรียนวัดสังฆวิถี.pdf)โรงเรียนวัดสังฆวิถี.pdf[ ]251 kB
Download this file (โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม.pdf)โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม.pdf[ ]266 kB
Download this file (โรงเรียนวัดหนองมะขาม.pdf)โรงเรียนวัดหนองมะขาม.pdf[ ]375 kB
Download this file (โรงเรียนวัดหนองไร่.pdf)โรงเรียนวัดหนองไร่.pdf[ ]195 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเกาะเปา.pdf)โรงเรียนวัดเกาะเปา.pdf[ ]239 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเขาสมุก.pdf)โรงเรียนวัดเขาสมุก.pdf[ ]244 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง.pdf)โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง.pdf[ ]250 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเจริญผล.pdf)โรงเรียนวัดเจริญผล.pdf[ ]229 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเทพสถาพร.pdf)โรงเรียนวัดเทพสถาพร.pdf[ ]227 kB
Download this file (โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ.pdf)โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ.pdf[ ]249 kB
Download this file (โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง.pdf)โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง.pdf[ ]275 kB
Download this file (โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ.pdf)โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ.pdf[ ]230 kB
Download this file (โรงเรียนเทพมงคลทอง.pdf)โรงเรียนเทพมงคลทอง.pdf[ ]201 kB
Download this file (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59.pdf)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59.pdf[ ]199 kB