ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ครูผู้สอน,ครูพี่เลี้ยง), ครูวิทย์-คณิต, ครูธุรการโรงเรียน

ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

 

จำนวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

วันที่ พนักงานราชการทั่วไป บุคลากร

ธุรการ

โรงเรียน

รวม

รายวัน

ปฐมวัย อังกฤษ ดนตรีฯ คอมฯ ครูพี่เลี้ยง วิทย์ คณิต
23-ก.ค.-60 70 68 28 79 16 92 36 122 511
24-ก.ค.-60 11 9 8 11 3 20 8 31 101
25-ก.ค.-60 8 18 7 18 2 9 12 44 118
26-ก.ค.-60 6 11 5 15 6 14 8 22 87
27-ก.ค.-60 9 13 1 14 3 20 6 37 103
28-ก.ค.-60 24 37 15 44 8 26 24 54 232
29-ก.ค.-60 11 18 11 29 5 21 11 39 145
รวม 139 174 75 210 43 202 105 349 1297