รวมประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

* โรงเรียนที่ไม่ได้ฝากประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามประกาศผล ได้ที่เว็บไซต์/เพจ ของโรงเรียนนั้นๆ ได้ครับ

อำเภอบรรพตพิสัย

โรงเรียนบ้านดงคู้ >> คลิก โรงเรียนวัดคลองธรรม 
โรงเรียนวัดเจริญผล >> คลิก โรงเรียนบ้านหนองเสือ 
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) >> คลิก โรงเรียนวัดด่านช้าง >> คลิก
โรงเรียนธรรมรักขิตาราม >> คลิก โรงเรียนวัดตาสังใต้  >> คลิก
โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยาศึกษา) >> คลิก โรงเรียนวัดหนองมะขาม >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว >> คลิก โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา >> คลิก
โรงเรียนวัดเทพสถาพร >> คลิก โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง >> คลิก โรงเรียนวัดธรรมจริยวาส >> คลิก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๙  >> คลิก โรงเรียนบ้านหนองละมาน 
โรงเรียนวัดประสาทวิถี >> คลิก โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ >> คลิก
โรงเรียนวัดวิวิตตาราม  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 
โรงเรียนวัดท่าแรต  โรงเรียนวัดอ่างทอง 
โรงเรียนวัดคลองจินดา  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 
โรงเรียนบ้านหนองคล้า >> คลิก โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 
โรงเรียนวัดบ้านแดน >> คลิก โรงเรียนวัดสังขสุธาวาส 
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง >> คลิก โรงเรียนวัดบ้านวัง 
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ >> คลิก  

อำเภอลาดยาว

โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม >> คลิก โรงเรียนบ้านวังสำราญ 
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร  โรงเรียนบ้านท่าตะโก >> คลิก 
โรงเรียนบ้านศรีทอง >> คลิก โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย >> คลิก
โรงเรียนวัดสังฆวิถี  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี >> คลิก
โรงเรียนวัดสวนขวัญ >> คลิก โรงเรียนบ้านทุ่งตัน >> คลิก
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ >> คลิก โรงเรียนวัดหนองไร่ >> คลิก
โรงเรียนบ้านมาบแก  โรงเรียนวัดเกาะเปา >> คลิก
โรงเรียนวัดวังม้า(ชลประสิทธิ์วิทยา) >> คลิก โรงเรียนไทรทองสามัคคี 
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง  โรงเรียนวัดคลองสาลี >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 
โรงเรียนวัดเขาสมุก >> คลิก โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม >> คลิก
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว >> คลิก
โรงเรียนวัดดงหนองหลวง >> คลิก  

อำเภอแม่วงก์

โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว >> คลิก โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร 
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สาขาบ้านสระหลวง  
โรงเรียนบ้านเนินใหม่ >> คลิก โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 
โรงเรียนบ้านหนองไม้ >> คลิก โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 
โรงเรียนบ้านลานตะแบก  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์  >> คลิก
โรงเรียนบ้านเปราะ  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ >> คลิก
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 
โรงเรียนบ้านคลองม่วง >> คลิก  

 

อำเภอแม่เปิน 

โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา   

อำเภอชุมตาบง

โรงเรียนบ้านปางงู  โรงเรียนบ้านปางชัย 
โรงเรียนบ้านหนองจิก   
Attachments:
Download this file (ประกาศ โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม.pdf)ประกาศ โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม.pdf[ ]131 kB
Download this file (วัดวังม้า.pdf)วัดวังม้า.pdf[ ]91 kB
Download this file (โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่.pdf)โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่.pdf[ ]662 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านคลองม่วง.pdf)โรงเรียนบ้านคลองม่วง.pdf[ ]49 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านคลองสำราญ.docx)โรงเรียนบ้านคลองสำราญ.docx[ ]104 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านดงคู้.pdf)โรงเรียนบ้านดงคู้.pdf[ ]80 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านทุ่งตัน.pdf)โรงเรียนบ้านทุ่งตัน.pdf[ ]122 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา.pdf)โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา.pdf[ ]303 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย.pdf)โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย.pdf[ ]89 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านท่าตะโก.pdf)โรงเรียนบ้านท่าตะโก.pdf[ ]107 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว.pdf)โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว.pdf[ ]358 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม.pdf)โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม.pdf[ ]147 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านศรีทอง.pdf)โรงเรียนบ้านศรีทอง.pdf[ ]522 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองคล้า.pdf)โรงเรียนบ้านหนองคล้า.pdf[ ]100 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองจิกรี.pdf)โรงเรียนบ้านหนองจิกรี.pdf[ ]508 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองนมวัว.pdf)โรงเรียนบ้านหนองนมวัว.pdf[ ]275 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว.pdf)โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว.pdf[ ]80 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านหนองไม้.pdf)โรงเรียนบ้านหนองไม้.pdf[ ]77 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านเนินใหม่.PDF)โรงเรียนบ้านเนินใหม่.PDF[ ]101 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านโคกกว้าง.pdf)โรงเรียนบ้านโคกกว้าง.pdf[ ]108 kB
Download this file (โรงเรียนบ้านใหม่.pdf)โรงเรียนบ้านใหม่.pdf[ ]113 kB
Download this file (โรงเรียนวัดคลองสาลี.pdf)โรงเรียนวัดคลองสาลี.pdf[ ]91 kB
Download this file (โรงเรียนวัดดงหนองหลวง.pdf)โรงเรียนวัดดงหนองหลวง.pdf[ ]125 kB
Download this file (โรงเรียนวัดด่านช้าง.pdf)โรงเรียนวัดด่านช้าง.pdf[ ]572 kB
Download this file (โรงเรียนวัดตาสังใต้.pdf)โรงเรียนวัดตาสังใต้.pdf[ ]104 kB
Download this file (โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส.pdf)โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส.pdf[ ]435 kB
Download this file (โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม.pdf)โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม.pdf[ ]401 kB
Download this file (โรงเรียนวัดบ้านแดน.jpg)โรงเรียนวัดบ้านแดน.jpg[ ]605 kB
Download this file (โรงเรียนวัดประสาทวิถี.pdf)โรงเรียนวัดประสาทวิถี.pdf[ ]65 kB
Download this file (โรงเรียนวัดวงฆ้อง.pdf)โรงเรียนวัดวงฆ้อง.pdf[ ]92 kB
Download this file (โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์.pdf)โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์.pdf[ ]276 kB
Download this file (โรงเรียนวัดสวนขวัญ.pdf)โรงเรียนวัดสวนขวัญ.pdf[ ]745 kB
Download this file (โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม.pdf)โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม.pdf[ ]70 kB
Download this file (โรงเรียนวัดหนองมะขาม.pdf)โรงเรียนวัดหนองมะขาม.pdf[ ]179 kB
Download this file (โรงเรียนวัดหนองไร่.pdf)โรงเรียนวัดหนองไร่.pdf[ ]128 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเกาะเปา.pdf)โรงเรียนวัดเกาะเปา.pdf[ ]95 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเขาสมุก.pdf)โรงเรียนวัดเขาสมุก.pdf[ ]101 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง.pdf)โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง.pdf[ ]119 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเจริญผล.pdf)โรงเรียนวัดเจริญผล.pdf[ ]93 kB
Download this file (โรงเรียนวัดเทพสถาพร.pdf)โรงเรียนวัดเทพสถาพร.pdf[ ]587 kB
Download this file (โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ.pdf)โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ.pdf[ ]484 kB
Download this file (โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ.pdf)โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ.pdf[ ]106 kB
Download this file (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59.jpg)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59.jpg[ ]192 kB