สลิปเงินเดือน รายโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ปีภาษี 2559

Attachments:
Download this file (001. วัดเขาห้วยลุง.xls)001. วัดเขาห้วยลุง.xls[ ]637 kB
Download this file (002.วัดคลองจินดา.xls)002.วัดคลองจินดา.xls[ ]633 kB
Download this file (003. วัดคลองธรรม.xls)003. วัดคลองธรรม.xls[ ]636 kB
Download this file (004. วัดคลองสองหน่อ.xls)004. วัดคลองสองหน่อ.xls[ ]639 kB
Download this file (005. บ้านโคกกว้าง.xls)005. บ้านโคกกว้าง.xls[ ]632 kB
Download this file (006. บ้านงิ้วแบ้.xls)006. บ้านงิ้วแบ้.xls[ ]647 kB
Download this file (007. วัดจันทร์ทอง.xls)007. วัดจันทร์ทอง.xls[ ]634 kB
Download this file (008. วัดจิกลาด..xls)008. วัดจิกลาด..xls[ ]646 kB
Download this file (009. วัดเจริญผล.xls)009. วัดเจริญผล.xls[ ]635 kB
Download this file (010. ชุมชนบ้านคลองเคียน.xls)010. ชุมชนบ้านคลองเคียน.xls[ ]643 kB
Download this file (011. บ้านดงคู้.xls)011. บ้านดงคู้.xls[ ]634 kB
Download this file (012. วัดด่านช้าง.xls)012. วัดด่านช้าง.xls[ ]633 kB
Download this file (013. วัดตาสังข์ใต้.xls)013. วัดตาสังข์ใต้.xls[ ]634 kB
Download this file (014. วัดท่างิ้ว.xls)014. วัดท่างิ้ว.xls[ ]636 kB
Download this file (016. วัดทุ่งท่าเสา.xls)016. วัดทุ่งท่าเสา.xls[ ]636 kB
Download this file (017. วัดเทพสถาพร.xls)017. วัดเทพสถาพร.xls[ ]636 kB
Download this file (018. ไทยรัฐวิทยา 59.xls)018. ไทยรัฐวิทยา 59.xls[ ]642 kB
Download this file (019. วัดธรรมจริยาวาส.xls)019. วัดธรรมจริยาวาส.xls[ ]638 kB
Download this file (020. วัดธรรมรักขิตาราม.xls)020. วัดธรรมรักขิตาราม.xls[ ]633 kB
Download this file (021. วัดบางแก้ว.xls)021. วัดบางแก้ว.xls[ ]644 kB
Download this file (022. วัดบ้านคลอง.xls)022. วัดบ้านคลอง.xls[ ]645 kB
Download this file (023. วัดบ้านแดน.xls)023. วัดบ้านแดน.xls[ ]634 kB
Download this file (024. วัดบ้านไผ่.xls)024. วัดบ้านไผ่.xls[ ]644 kB
Download this file (025. วัดบ้านพลัง.xls)025. วัดบ้านพลัง.xls[ ]637 kB
Download this file (026. วัดบ้านวัง.xls)026. วัดบ้านวัง.xls[ ]634 kB
Download this file (027. บ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ).xls)027. บ้านใหม่ (ราษฎร์บูรณะ).xls[ ]634 kB
Download this file (028. บ้านบึงราษฎร์.xls)028. บ้านบึงราษฎร์.xls[ ]645 kB
Download this file (030. วัดประสาทวิถี.xls)030. วัดประสาทวิถี.xls[ ]642 kB
Download this file (031. วัดโพธิ์ขวัญ.xls)031. วัดโพธิ์ขวัญ.xls[ ]634 kB
Download this file (032. วัดมงคลสถิตย์.xls)032. วัดมงคลสถิตย์.xls[ ]646 kB
Download this file (033. วัดมาบมะขาม.xls)033. วัดมาบมะขาม.xls[ ]640 kB
Download this file (034. ราษฎร์ร่วมสามัคคี.xls)034. ราษฎร์ร่วมสามัคคี.xls[ ]640 kB
Download this file (035. บ้านวงฆ้อง.xls)035. บ้านวงฆ้อง.xls[ ]639 kB
Download this file (036. วัดวิมลประชาราษฏร์.xls)036. วัดวิมลประชาราษฏร์.xls[ ]636 kB
Download this file (037. วัดวิวิตาราม.xls)037. วัดวิวิตาราม.xls[ ]640 kB
Download this file (038. วัดศรัทธาราม.xls)038. วัดศรัทธาราม.xls[ ]632 kB
Download this file (039. วัดสังขสุทธาวาส.xls)039. วัดสังขสุทธาวาส.xls[ ]634 kB
Download this file (040.  วัดหนองกรด.xls)040. วัดหนองกรด.xls[ ]641 kB
Download this file (041. บ้านหนองคล้า.xls)041. บ้านหนองคล้า.xls[ ]632 kB
Download this file (042. บ้านหนองเจ็ดหาบ.xls)042. บ้านหนองเจ็ดหาบ.xls[ ]634 kB
Download this file (043. วัดหนองตางู.xls)043. วัดหนองตางู.xls[ ]655 kB
Download this file (044. บ้านหนองน้ำเขียว.xls)044. บ้านหนองน้ำเขียว.xls[ ]639 kB
Download this file (045. วัดหนองปลาไหล.xls)045. วัดหนองปลาไหล.xls[ ]643 kB
Download this file (046. บ้านหนองมะขาม.xls)046. บ้านหนองมะขาม.xls[ ]635 kB
Download this file (047. บ้านหนองละมาน.xls)047. บ้านหนองละมาน.xls[ ]637 kB
Download this file (048. บ้านหนองเสือ.xls)048. บ้านหนองเสือ.xls[ ]634 kB
Download this file (049. หัดไทยวิทยาอุทิศ.xls)049. หัดไทยวิทยาอุทิศ.xls[ ]635 kB
Download this file (050. วัดหูกวาง.xls)050. วัดหูกวาง.xls[ ]639 kB
Download this file (051. วัดอ่างทอง.xls)051. วัดอ่างทอง.xls[ ]635 kB
Download this file (052. อนุบาลบรรพตพิสัย (ส้มเสี้ยว).xls)052. อนุบาลบรรพตพิสัย (ส้มเสี้ยว).xls[ ]653 kB
Download this file (056. วัดเกาะเปา.xls)056. วัดเกาะเปา.xls[ ]636 kB
Download this file (057. วัดเขาสมุก.xls)057. วัดเขาสมุก.xls[ ]636 kB
Download this file (058. วัดคลองสาลี.xls)058. วัดคลองสาลี.xls[ ]635 kB
Download this file (059. จันทราราษฎร์.xls)059. จันทราราษฎร์.xls[ ]634 kB
Download this file (060. ชุมชนบ้านดอนโม่.xls)060. ชุมชนบ้านดอนโม่.xls[ ]637 kB
Download this file (061. ชุมชนวัดเนินม่วง.xls)061. ชุมชนวัดเนินม่วง.xls[ ]632 kB
Download this file (062. บ้านดงสีเสียด.xls)062. บ้านดงสีเสียด.xls[ ]637 kB
Download this file (063. วัดดงหนองหลวง.xls)063. วัดดงหนองหลวง.xls[ ]633 kB
Download this file (064. บ้านดอนกระดูกเนื้อ.xls)064. บ้านดอนกระดูกเนื้อ.xls[ ]635 kB
Download this file (065. บ้านดอนจังหัน.xls)065. บ้านดอนจังหัน.xls[ ]644 kB
Download this file (066. บ้านดอนพลอง.xls)066. บ้านดอนพลอง.xls[ ]639 kB
Download this file (068. ไตรประชาสามัคคี.xls)068. ไตรประชาสามัคคี.xls[ ]642 kB
Download this file (069. ไตรราษฎร์อุปถัมภ์.xls)069. ไตรราษฎร์อุปถัมภ์.xls[ ]640 kB
Download this file (070. บ้านท่าตะโก.xls)070. บ้านท่าตะโก.xls[ ]638 kB
Download this file (071. บ้านทุ่งคัน.xls)071. บ้านทุ่งคัน.xls[ ]634 kB
Download this file (072. บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย.xls)072. บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย.xls[ ]635 kB
Download this file (073. บ้านไทรทองสามัคคี.xls)073. บ้านไทรทองสามัคคี.xls[ ]635 kB
Download this file (074. บ้านนกคลาน.xls)074. บ้านนกคลาน.xls[ ]632 kB
Download this file (075. วัดบ้านไร่.xls)075. วัดบ้านไร่.xls[ ]646 kB
Download this file (076. บ้านบ่อกระปุง.xls)076. บ้านบ่อกระปุง.xls[ ]649 kB
Download this file (078. บ้านบึงหล่ม.xls)078. บ้านบึงหล่ม.xls[ ]648 kB
Download this file (079. บ้านบุรีรัมย์.xls)079. บ้านบุรีรัมย์.xls[ ]651 kB
Download this file (080. บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี.xls)080. บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี.xls[ ]651 kB
Download this file (081. บ้านมาบแก.xls)081. บ้านมาบแก.xls[ ]638 kB
Download this file (082. วัดบ้านวังดินดาด.xls)082. วัดบ้านวังดินดาด.xls[ ]633 kB
Download this file (083. บ้านวังทับเกวียน.xls)083. บ้านวังทับเกวียน.xls[ ]631 kB
Download this file (084. วัดวังม้า  (ชลประสิทธิ์วิทยา).xls)084. วัดวังม้า (ชลประสิทธิ์วิทยา).xls[ ]639 kB
Download this file (085. บ้านวังยิ้มแย้ม.xls)085. บ้านวังยิ้มแย้ม.xls[ ]633 kB
Download this file (086. บ้านวังสำราญ.xls)086. บ้านวังสำราญ.xls[ ]635 kB
Download this file (087. บ้านวังหิน.xls)087. บ้านวังหิน.xls[ ]640 kB
Download this file (088. วัดศรลัมภ์ราษฎร์สามัคคีธรรม.xls)088. วัดศรลัมภ์ราษฎร์สามัคคีธรรม.xls[ ]634 kB
Download this file (089. บ้านศรีไกรลาศ.xls)089. บ้านศรีไกรลาศ.xls[ ]645 kB
Download this file (090. บ้านศรีทอง.xls)090. บ้านศรีทอง.xls[ ]637 kB
Download this file (091. บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ.xls)091. บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ.xls[ ]653 kB
Download this file (092. วัดสระแก้ว.xls)092. วัดสระแก้ว.xls[ ]638 kB
Download this file (093. งัดสวนขวีญ.xls)093. งัดสวนขวีญ.xls[ ]637 kB
Download this file (094.. วัดสวนหลวง.xls)094.. วัดสวนหลวง.xls[ ]640 kB
Download this file (095. บ้านสะเดาซ้าย.xls)095. บ้านสะเดาซ้าย.xls[ ]634 kB
Download this file (096. วัดสังฆวิถี.xls)096. วัดสังฆวิถี.xls[ ]638 kB
Download this file (097. วัดหนองกระทุ่ม.xls)097. วัดหนองกระทุ่ม.xls[ ]633 kB
Download this file (098. บ้านหนองจิกรี.xls)098. บ้านหนองจิกรี.xls[ ]634 kB
Download this file (099. บ้านหนองชำนาญ.xls)099. บ้านหนองชำนาญ.xls[ ]637 kB
Download this file (100. บ้านหนองนมวัว.xls)100. บ้านหนองนมวัว.xls[ ]634 kB
Download this file (102. บ้านหนองบอนใต้.xls)102. บ้านหนองบอนใต้.xls[ ]632 kB
Download this file (103. บ้านหนองแฟบ.xls)103. บ้านหนองแฟบ.xls[ ]634 kB
Download this file (104. วัดหนองยาว.xls)104. วัดหนองยาว.xls[ ]643 kB
Download this file (105. วัดหนองไร่.xls)105. วัดหนองไร่.xls[ ]635 kB
Download this file (106. วัดแหลมทองธรรมจักร.xls)106. วัดแหลมทองธรรมจักร.xls[ ]635 kB
Download this file (107. วัดใหม่สามัคคี.xls)107. วัดใหม่สามัคคี.xls[ ]635 kB
Download this file (108. อนุบาลลาดยาว.xls)108. อนุบาลลาดยาว.xls[ ]669 kB
Download this file (111. บ้านเขาแม่กระทู้.xls)111. บ้านเขาแม่กระทู้.xls[ ]641 kB
Download this file (112. บ้านคลองไทร.xls)112. บ้านคลองไทร.xls[ ]651 kB
Download this file (113. บ้านคลองน้ำโจน.xls)113. บ้านคลองน้ำโจน.xls[ ]645 kB
Download this file (114. บ้านคลองม่วง.xls)114. บ้านคลองม่วง.xls[ ]634 kB
Download this file (115. บ้านคลองสำราญ.xls)115. บ้านคลองสำราญ.xls[ ]633 kB
Download this file (116. บ้านตลุกข่อยน้ำ.xls)116. บ้านตลุกข่อยน้ำ.xls[ ]643 kB
Download this file (117. บ้านตะแบกงาม.xls)117. บ้านตะแบกงาม.xls[ ]650 kB
Download this file (118. บ้านตะกรุด.xls)118. บ้านตะกรุด.xls[ ]642 kB
Download this file (119. บ้านตะเคียนงาม.xls)119. บ้านตะเคียนงาม.xls[ ]637 kB
Download this file (120 . บ้านทุ่งรวงทอง.xls)120 . บ้านทุ่งรวงทอง.xls[ ]634 kB
Download this file (121. บ้านเทพมงคลทอง.xls)121. บ้านเทพมงคลทอง.xls[ ]633 kB
Download this file (122. บ้านเนินใหม่.xls)122. บ้านเนินใหม่.xls[ ]637 kB
Download this file (123. บ้านปางขนุน.xls)123. บ้านปางขนุน.xls[ ]642 kB
Download this file (124. บ้านปางสุด.xls)124. บ้านปางสุด.xls[ ]653 kB
Download this file (125. บ้านเปราะ.xls)125. บ้านเปราะ.xls[ ]634 kB
Download this file (126. บ้านยอดห้วยแก้ว.xls)126. บ้านยอดห้วยแก้ว.xls[ ]640 kB
Download this file (127. บ้านยุบใหญ่.xls)127. บ้านยุบใหญ่.xls[ ]635 kB
Download this file (128. บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล.xls)128. บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล.xls[ ]638 kB
Download this file (129. บ้านลานตะแบก.xls)129. บ้านลานตะแบก.xls[ ]635 kB
Download this file (130.บ้านวังชุมพร.xls)130.บ้านวังชุมพร.xls[ ]652 kB
Download this file (131. บ้านวังซ่าน.xls)131. บ้านวังซ่าน.xls[ ]639 kB
Download this file (132. บ้านวังน้ำขาว.xls)132. บ้านวังน้ำขาว.xls[ ]639 kB
Download this file (133. วัดศรีกัลยานุสรณ์.xls)133. วัดศรีกัลยานุสรณ์.xls[ ]632 kB
Download this file (134. สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง.xls)134. สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง.xls[ ]635 kB
Download this file (135. บ้านหนองไม้.xls)135. บ้านหนองไม้.xls[ ]638 kB
Download this file (136. บ้านหินดาด.xls)136. บ้านหินดาด.xls[ ]644 kB
Download this file (137. บ้านใหม่ศรีนคร.xls)137. บ้านใหม่ศรีนคร.xls[ ]643 kB
Download this file (138. อนุบาลแม่วงก์ (มฤคทายวัน).xls)138. อนุบาลแม่วงก์ (มฤคทายวัน).xls[ ]646 kB
Download this file (140. บ้านคลองโพธิ์พัฒนา.xls)140. บ้านคลองโพธิ์พัฒนา.xls[ ]634 kB
Download this file (141. บ้านคลองสมบูรณ์.xls)141. บ้านคลองสมบูรณ์.xls[ ]648 kB
Download this file (142. บ้านท่ามะกรูด.xls)142. บ้านท่ามะกรูด.xls[ ]644 kB
Download this file (143. บ้านพนาสวรรค์.xls)143. บ้านพนาสวรรค์.xls[ ]647 kB
Download this file (144. สวนป่าแม่กระสี.xls)144. สวนป่าแม่กระสี.xls[ ]649 kB
Download this file (145. อนุบาลแม่เปิน (ตลุกตาสาม).xls)145. อนุบาลแม่เปิน (ตลุกตาสาม).xls[ ]665 kB
Download this file (146. บ้านเขาจั๊กจั่น.xls)146. บ้านเขาจั๊กจั่น.xls[ ]637 kB
Download this file (147. เขาหินกราวประชาสรรค์.xls)147. เขาหินกราวประชาสรรค์.xls[ ]642 kB
Download this file (148. บ้านชุมม่วง.xls)148. บ้านชุมม่วง.xls[ ]640 kB
Download this file (149. บ้านตลิ่งสูงสามัคคี.xls)149. บ้านตลิ่งสูงสามัคคี.xls[ ]640 kB
Download this file (150. บ้านปางงู.xls)150. บ้านปางงู.xls[ ]636 kB
Download this file (151. บ้านปางชัย.xls)151. บ้านปางชัย.xls[ ]637 kB
Download this file (152. บ้านปางสวรรค์.xls)152. บ้านปางสวรรค์.xls[ ]642 kB
Download this file (153. บ้านหนองจิก.xls)153. บ้านหนองจิก.xls[ ]637 kB
Download this file (154. อนุบาลชุมตาบง.xls)154. อนุบาลชุมตาบง.xls[ ]652 kB