แบบฟอร์มตรวจสอบพัสดุประจำปี

Attachments:
Download this file (การถอยหลังลูกบอลลูกที่ 5 ถึงลูกที่ 2.docx)การถอยหลังลูกบอลลูกที่ 5 ถึงลูกที่ 2.docx[ ]5817 kB
Download this file (คู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุ.doc)คู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุ.doc[ ]818 kB
Download this file (ตรวจสอบพัสดุปี 2560.doc)ตรวจสอบพัสดุปี 2560.doc[ ]354 kB
Download this file (ตัวอย่างคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย.xlsx)ตัวอย่างคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย.xlsx[ ]11 kB
Download this file (ตัวอย่างเบิกเงินค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม.doc)ตัวอย่างเบิกเงินค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม.doc[ ]226 kB
Download this file (ตัวอย่างเอกสารขอเบิกเงินค่าอินเตอร์เน็ต.doc)ตัวอย่างเอกสารขอเบิกเงินค่าอินเตอร์เน็ต.doc[ ]104 kB
Download this file (ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 update_13-09-2560.pdf)ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 update_13-09-2560.pdf[ ]1989 kB
Download this file (วิธียกเลิกโครงการ (ยังไม่ประกาศขึ้นเวปไซด์).docx)วิธียกเลิกโครงการ (ยังไม่ประกาศขึ้นเวปไซด์).docx[ ]1887 kB
Download this file (วิธีเฉพาะเจาะจง  ซื้อวัสดุ จ้างปกติ.docx)วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุ จ้างปกติ.docx[ ]142 kB
Download this file (วิธีเฉพาะเจาะจง  ปรับปรุงซ่อมแซม.docx)วิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงซ่อมแซม.docx[ ]626 kB
Download this file (วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์.docx)วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์.docx[ ]13 kB
Download this file (แบบงดตอกเสาเข็ม.docx)แบบงดตอกเสาเข็ม.docx[ ]43 kB
Download this file (แบบประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับแล้ว.doc)แบบประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปรับแล้ว.doc[ ]3325 kB
Download this file (แบบสำรวจอาคารที่ขอรื้อที่ขอรื้อฉบับสมบูรณ์.doc)แบบสำรวจอาคารที่ขอรื้อที่ขอรื้อฉบับสมบูรณ์.doc[ ]99 kB