การแต่งกายผ้าไทย

 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ร่วมกันแต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร และวันศุกร์

Read more: การแต่งกายผ้าไทย

การประเมิน รอง ผอ.สพท. รอบ 1 ปี

May be an image of one or more people and people standing

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอบ 1 ปี)

ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมธาราฮิลล์ จังหวัดอุทัยธานี

Read more: การประเมิน รอง ผอ.สพท. รอบ 1 ปี

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 16 กันยายน 2563
ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สพป.แพร่ เขต 1)

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สพป.แพร่ เขต 1 ได้เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการสร้างเครือข่าย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สพป.แพร่ เขต 1)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read more: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์

 

กศจ.นครสวรรค์ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลือนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2560-2561 โดยมอบให้ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนสาธิต ม.นครสวรรค์ นายกิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาทอง บ้านซับผักกาด บ้านหนองไม้แดง วัดหัวงิ้วและ รร.พยุหะวิทยา ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561

Read more: การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายสัตย์ปฏิญาณ