ติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ


captcha

 

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 

ตั้งอยู่ เลขที่ 289/4 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150

โทร. 056-271909 โทรสาร.056-272377

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Network