อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-09-07 18:38:52
(อ่านแล้ว.. 136)
การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-09-05 16:24:33
(อ่านแล้ว.. 143)
แนวทางการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-08-29 15:59:48
(อ่านแล้ว.. 275)
การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-08-29 14:42:22
(อ่านแล้ว.. 95)

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.