บรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กำหนดเรียกรายงานตัว เลือกสถานศึกษา และบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 6 ราย

Attachments:
Download this file (20150804-1125.pdf)20150804-1125.pdf[ ]466 kB

อบรมผลิตสื่อนวัตกรรมภาษาไทย (BBL)

นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 เป็นประธานเปิด "การอบรมครูผู้สอนเพื่อผลิตสื่อการสอนภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)"

Read more: อบรมผลิตสื่อนวัตกรรมภาษาไทย (BBL)

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

Read more: อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT

ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา

การเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้มีมติดังนี้

Attachments:
Download this file (2318.pdf)2318.pdf[ ]933 kB

Read more: ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต" 

Read more: ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2558

 ... เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โดยมี นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ณ ห้องประชุมลานนกยูง พร้อมมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 และโรงเรียนที่มีผลงานด้านต่าง ๆ

Read more: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2558

การประชุมสัญจร กพท.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2558

...เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 3 นี้ ได้สัญจรไปที่ ร.ร.อนุบาลแม่เปิน(ตลุกตาสาม)

Read more: การประชุมสัญจร กพท.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครั้งที่ 3/2558

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 63 พรรษา

...เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 58 เวลา 07.00 น. นาย ชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 64 รูป

Read more: การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพลัง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มบรรพตบูรพา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพลัง

Read more: เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านพลัง

เตรียมความพร้อมการสอบ PISA

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ PISA และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2

Read more: เตรียมความพร้อมการสอบ PISA