ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นว 2 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2558

..... ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป.นว 2 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็น ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2557 ได้รับรางวัล “ส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ...(ต่อ)

มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8

มหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8

Attachments:
Download this file (029-10-2558-1040.pdf)029-10-2558-1040.pdf[ ]246 kB

echo-english

ทุกอาชีพต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งด้านการทำงานและภาษา เพื่อไม่ให้เราหยุดอยู่ที่เดิม ประสบการณ์ใหม่ๆ จะสอนให้เราเก่งขึ้น ถึงจะเป็น freelance ก็ต้องห้ามหยุดเรียนรู้ เพราะในโลกนี้ยังมีสิ่งที่น่าค้นหาและให้ลองทำอีกมาก

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น EchoEnglish ได้ที่
Andriod : http://bit.ly/1PVX91p...


จักรยานพระราชทาน

นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ นำนักเรียนเข้ารับจักยานพระราชทาน ตามโครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

เกษียณ สุขสันต์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จัดมุฑิตาจิตฯ ข้าราชการครูและบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ในปี 2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 8:00 น. ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์. ในปีนี้มีครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ 76 ท่าน โดยมี ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีต ผวจ.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เกษียณอายุอย่างไรให้สุข....

การอบรม Smart Obec สพป.นครสวรรค์ ๒

กลุ่ม ITEC สพป.นว ๒ ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ จัดการอบรม Smart Obec และ AMSS++

สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ อบรมพัฒนาให้ความรู้ครูที่ทำหน้าที่งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานรับส่งเอกสารงานธุรการโรงเรียน โดยนำโปรแกรมบริหารงาน AMSS++ ,มาใช้ในการติดต่อสื่อสารในวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙