ประชุมเขตตรวจราชการ 18

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมเขตตรวจราชการ 18 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet ตามนโยบายของ ศธ. และ สพฐ.

Read more: ประชุมเขตตรวจราชการ 18

ประชุมเขตตรวจราชการ 18 ประจำปี 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ประจำเขตตรวจราชการ 18 วันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ.2560 และงานมุทิตาจิต

Read more: ประชุมเขตตรวจราชการ 18 ประจำปี 2560

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามและอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของกลุ่มโรงเรียนอำเภอลาดยาว ณ สนามโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ในภาคเช้าและภาคบ่าย มีการอบรมครู หลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 9/2559 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559  /ภาพ...ประวิทย์ เทพนม

Read more: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามและอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป

ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง พร้อมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

 

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 6 มีนาคม 2560

Read more: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560

นายกรัฐมนตรี "พบเพื่อนครู" นครสวรรค์

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำเพื่อนครูพบนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 13พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเรียนร่วมสำหรับครูที่รับผิดชอบด้านการศึกษาพิเศษ (กิจกรรมที่ 2)

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี 2559

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเรียนร่วมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 28 เมษายน 2559 

Read more: ...

สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ในกลุ่มของอำเภอบรรพตพิสัย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่

Read more: สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเรียนร่วมสำหรับครูที่รับผิดชอบด้านการศึกษาพิเศษ (กิจกรรมที่ 1)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเรียนร่วมสำหรับครูที่รับผิดชอบด้านการศึกษาพิเศษ

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ประจำปี 2559

Read more: ...

พิธีลงนามถวายอาลัย

พิธีลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 

Read more: พิธีลงนามถวายอาลัย

การฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C) รุ่นที่ 3/2559 ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2559 ณ ค่ายฝึกอบรมลูกเสือโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ /ภาพ..... ประวิทย์ เทพนม

Read more: การฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 26 กันยายน 2559

Read more: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559

รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นำคณะบุคลากร ได้เข้ารดน้ำขอพร จาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559  โดยมีข้าราชการจากสังกัดต่างๆ เข้ารดน้ำขอพร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 /ภาพ... ประวิทย์ เทพนม

Read more: รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลอัตรากำลังของเขตตรวจราชการ 18

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษารองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ 18 

Read more: การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลอัตรากำลังของเขตตรวจราชการ 18

อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวิถีพุทธ

อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยมีทีมวิทยากรเป็นพระวิทยากร จาก มจร. อุทัยธานี
ได้แก่ พระอธิการภูมิสิทธิ์ ปิยสีโล พระนิเทศวิถีพุทธ เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จ.อุทัยธานี
พระสิทธิเดช สีลเตโช พระนิเทศวิถีพุทธ จ.ชลบุรี
พระณรงค์เดช อธิมุตโต พระนิเทศวิถีพุทธ จ.นนทบุรี
และ ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์ ผอ. โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป.พระนครศรีอยุธยา

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวิถีพุทธ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2559

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 29 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่านิยม 12 ประการ

นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการค่านิยม 12 ประการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยมีคณะวิทยากร จาก มณฑลทหารบก ที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ มาให้การอบรมแก่คณะครู...

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการค่านิยม 12 ประการ

การติดตามและประเมินผล มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559

การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559

Read more: การติดตามและประเมินผล มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559

พิธีมอบวุฒิบัตรและเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านปางสุด

นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้เปิดงานเปิดบ้านวิชาการและ พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน บัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนบ้านปางสุด เมือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยมี นายสามารถ ศรีชมภู ผอ.โรงเรียนบ้านปางสุด คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมจัดกิจกรรม /ภาพ.... ประวิทย์ เทพนม

Read more: พิธีมอบวุฒิบัตรและเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านปางสุด