ประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน (Excel) งบประมาณ 2563 (สพป.นว.2)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง หรือ

ดาวน์โหลดโดยตรงได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1MQfexzZNTBMh0hM4ngu0RrfKtoXPGRLu

วิ่ง 31 ขา

การแข่งขันวิ่ง 31 ขา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 3 ทีม คือ
1.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง A
2.ทีมโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง B
3.ทีมโรงเรียนบ้านหนองไม้
โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

Read more: วิ่ง 31 ขา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2563

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น โครงการ “Sight for Kids” โดย สโมสรไลออนส์สากล ร่วมกับ บริษัท จอห์นสัน แอน จอห์นสัน จำกัด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้น

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562