อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตนเองและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนที่ไม่ผ่าน สมศ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตนเองและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตราฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศักดิเดช ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ 

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตนเองและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนที่ไม่ผ่าน สมศ.

บรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 กำหนดเรียกรายงานตัว เลือกสถานศึกษา และบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคาร สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 6 ราย

Attachments:
Download this file (20150804-1125.pdf)20150804-1125.pdf[ ]466 kB

อบรมผลิตสื่อนวัตกรรมภาษาไทย (BBL)

นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 เป็นประธานเปิด "การอบรมครูผู้สอนเพื่อผลิตสื่อการสอนภาษาไทยโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)"

Read more: อบรมผลิตสื่อนวัตกรรมภาษาไทย (BBL)

ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา

การเลิกและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้มีมติดังนี้

Attachments:
Download this file (2318.pdf)2318.pdf[ ]933 kB

Read more: ยุบ รวม เลิกสถานศึกษา

อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายสมส่วน พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมเขาหน่อ วันที่ 12 กันยายน 2558

Read more: อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2558

 ... เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โดยมี นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ณ ห้องประชุมลานนกยูง พร้อมมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 และโรงเรียนที่มีผลงานด้านต่าง ๆ

Read more: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ครั้งที่ 5 / 2558

เตรียมความพร้อมการสอบ PISA

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบ PISA และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2

Read more: เตรียมความพร้อมการสอบ PISA

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558 ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2.../ข่าว ธเนส

Attachments:
Download this file (teacher2-2558.pdf)teacher2-2558.pdf[ ]5034 kB

Read more: สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT

อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train The Trainer

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

Read more: อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT

ด้วยรัก และอาลัย ครูวันชัย ขุนทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ สพป.นว 2 นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล และประชุมเพลิง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ เมรุ วัดมาบมะขาม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล และประชุมเพลิง คุณครูวันชัย ขุนทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ โดยมีข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนในเขตพื้นที่ ประชาชน นักเรียน ที่ให้ความเคารพนับถือครูวันชัย ขุนทวี มาร่วมไว้อาลัย เป็นจำนวนมาก ....ครูวันชัย ขุนทวี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 15.05 น. ด้วยสาเหตุของโรคมะเร็ง สิริอายุได้ 56 ปี ตลอดระยะเวลาของการรับราชการ ครูวันชัย ได้ทุมเทและเสียสละให้กับทางราชการ เป็นอย่างมาก นับได้ว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ดีของวงการศึกษา ไปอีกท่านหนึ่ง...

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต "โรงเรียนสุจริต" 

Read more: ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT

นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT รุ่นที่ 2 

Read more: การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT