ทำบุญปีใหม่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญปีใหม่ ปี 2561 ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน

Read more: ทำบุญปีใหม่ ปี 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

ประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฎิบัติการ ปี 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2560 ณ ออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี

Read more: ประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฎิบัติการ ปี 2561

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

Read more: ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

คณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 นำทีมโดย นายเทียนชัย จูเจี่ย โดยมี นางสดใส นิยมจันทร์,นางศิริพร สาตยศ ,นายประเสริฐ ทำกันหา และนายสมใจนึก เทียนสันต์ ร่วมเป็นคณะติดตาม

Read more: การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560

อรมเชิงปฏิบัติการ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โครงการฝึกอรมเชิงปฏิบัติการ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน วันที่ 21 กันยายน 2560

Read more: อรมเชิงปฏิบัติการ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

คู่มือ ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-budget)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์...

แบบราคากลาง สพฐ.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง บุคลากรวิทย์-คณิต และครูธุรการโรงเรียน