ประชุมกรรมการคุมสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการประเมินการอ่านป.1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมกรรมการคุมสอบการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2561

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่

ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่

Read more: ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ เวลา 13.00 น.

Read more: เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

Read more: ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม 2561

Read more: รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม 2561

รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน ตุลาคม 2561

Read more: รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน ตุลาคม 2561

บรรจุ ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย รอบปกติ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวให้โอวาส และปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รอบปกติ เวลา 08.30 น. และครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เวลา 13.00 น.

Read more: บรรจุ ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย รอบปกติ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561

การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ปี 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read more: การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการ ปี 2562