การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (สนามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
สนามสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
บริหารงานโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: การสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 (สนามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more: จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเขตสุจริต

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
หลังจากการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน EIT กิจกรรม PLC ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำจากการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563

Read more: กิจกรรม PLC ผู้บริหารสถานศึกษา โครงการเขตสุจริต

กิจกรรม PLC (นำเสนอ) โครงการเขตสุจริต

สืบเนื่องจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่บุคลากรของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม PLC เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ จากผลการประเมิน ITA Online ของปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
โดยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เป็นการนำเสนอวิธีการและแนวทางการแก้ไขข้างต้น

Read more: กิจกรรม PLC (นำเสนอ) โครงการเขตสุจริต

ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย"

ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยในชุดฝึกประกอบไปด้วย คำอ่านเขียน 15 ประเภท ได้แก่

Read more: ชุดฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย "อ่านได้ ลายมือสวย"

กิจกรรม PLC โครงการเขตสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (PLC)
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมลานนกยูง
โดยมีบุคลากรของทำสำนักเขต เข้าร่วมทำกิจกรรม

Read more: กิจกรรม PLC โครงการเขตสุจริต