ประชุม ก.ต.ป.น.

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุม ก.ต.ป.น.

ประชุมเลื่อนขั้นพิจารณาเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)

การประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตค. 62) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมเลื่อนขั้นพิจารณาเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.)

ประชุมพิจารณางบซ่อมแซมบ้านพักครู

การประชุมพิจารณางบซ่อมแซมบ้านพักครู โดยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมพิจารณางบซ่อมแซมบ้านพักครู

ปฐมนิเทศ / บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 บัญชีปี 2561

การปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุ ใน ครั้งที่ 7 ของบัญชี ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหลวง โดย นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ปฐมนิเทศ / บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 7 บัญชีปี 2561

ประชุมพิจารณางบครุภัณฑ์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมพิจารณางบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม โดยมีคณะ อ.ก.ต.ป.น. ด้านงบประมาณเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมพิจารณางบครุภัณฑ์ ปี 2563 (เพิ่มเติม)

ทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562

Read more: ทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม และเขตสุจริต

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เพชรบุรี เขต 2

Read more: สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม และเขตสุจริต

ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพม.32 (จ.บุรีรัมย์)

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะ ก.ต.ป.น. และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

Read more: ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพม.32 (จ.บุรีรัมย์)

ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

คณะ ก.ต.ป.น. และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

Read more: ก.ต.ป.น. ศึกษาดูงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: การประชุมโครงการสร้างจิตสำนึกฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

กิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้ โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

Read more: กิจกรรมลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้

ประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: ประชุมคณะกรรมการการนิเทศขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ภาพกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ในวันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สนามหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Read more: กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more: ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสมในบริบทของคนไทย ระหว่าง วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเขาหลวง

Read more: อบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ Boot Camp

การตรวจ ติดตาม ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 รับการตรวจ ติดตาม ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18

Read more: การตรวจ ติดตาม ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

ศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน โครงการองค์คุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

Read more: ศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรม ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก

กิจกรรมทำบุญวันพระ

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 (วันพระ) เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ร่วมกันทำบุญในตอนเช้า ณ วัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

Read more: กิจกรรมทำบุญวันพระ