ประชุมเขตตรวจราชการ 18
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-01-15 16:46:25

ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมเขตตรวจราชการ 18 เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet ตามนโยบายของ ศธ. และ สพฐ.

(อ่านแล้ว.. 707)
Read more ...
ประชุมเขตตรวจราชการ 18 ประจำปี 2560
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2017-09-28 09:17:54

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ประจำเขตตรวจราชการ 18 วันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ.2560 และงานมุทิตาจิต

(อ่านแล้ว.. 899)
Read more ...
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-01-10 11:03:39
(อ่านแล้ว.. 22)
รายงานผลการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ เดือน ตุลาคม 2561
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2018-11-20 16:04:03
(อ่านแล้ว.. 96)
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561
เผยแพร่โดย admin Top เมื่อ : 2018-11-20 15:57:20
(อ่านแล้ว.. 213)
บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่โดย admin Top เมื่อ : 2018-11-20 15:24:26
(อ่านแล้ว.. 671)