อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-09-07 18:38:52
(อ่านแล้ว.. 99)
การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-09-05 16:24:33
(อ่านแล้ว.. 85)
แนวทางการจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-08-29 15:59:48
(อ่านแล้ว.. 195)
การติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-08-29 14:42:22
(อ่านแล้ว.. 67)
การติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA)
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2019-08-29 14:39:45
(อ่านแล้ว.. 67)