การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

การแข่งขันทักษาะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

Read more: การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

ภาพกิจกรรมการอบรม  ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง 

Read more: อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) แก่ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมเขาหน่อ

Read more: ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

ประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561 ณ ห้องประชุมเขาหน่อ โดยในการประชุมนั้นมีการชี้แจงถึงหัวข้อต่างๆที่จะทำการติดตามตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมีการแนะนำตัวศึกษานิเทศก์ใหม่ ทั้ง 4 คน

Read more: ประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน 1/2561

อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

Read more: อบรมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก !! >>> การสอนรูปแบบ EBE กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

รับข้อสอบการอ่าน RT, การสอบการอ่าน RT และการตรวจคะแนนการอ่าน

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับข้อสอบการอ่านจากส่วนกลาง และได้ส่งมอบแก่กลุ่มโรงเรียน

Read more: รับข้อสอบการอ่าน RT, การสอบการอ่าน RT และการตรวจคะแนนการอ่าน

ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันที่ 10 เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลานนกยูง สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสอบการอ่าน (RT) และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง นำทีมโดย ศน.พินิจ เชื้อแพ่ง และ ศน.วาณี ฝนทั่ง

Read more: การประชุมชี้แจงการจัดสอบการอ่าน และการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง