พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch)

รุ่นที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมลานนกยูง

Read more: การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน(Thai School Lunch) รุ่นที่ 2

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2

เพื่อพัฒนาการดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more: ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน ส่งเสริมการศึกษา สพป.นว 2