รายการจัดสรรงบประมาณ

ตรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานอินเทอร์เน็ต และยังได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนครู

×
Show more... (35 ภาพ)