ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2016-09-28 14:43:56

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 26 กันยายน 2559

(อ่านแล้ว.. 26)
Read more ...
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลอัตรากำลังของเขตตรวจราชการ 18
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2016-09-28 14:32:28

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษารองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ 18 

(อ่านแล้ว.. 9)
Read more ...
ประมาณการ ปร4-5-6 พร้อมคู่มือ ( ลำปาง เขต 3)
เผยแพร่โดย admin Top เมื่อ : 2016-09-29 09:55:48
(อ่านแล้ว.. 7)
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2560
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2016-09-28 14:36:07
(อ่านแล้ว.. 15)
แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม ปร.4/ปร.5/ปร.6 (ปรับปรุง Factor F) แบบใหม่
เผยแพร่โดย admin Top เมื่อ : 2016-09-28 09:41:45
(อ่านแล้ว.. 100)
การเข้าสำรวจพื้นที่ตามโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2016-09-20 17:26:02
(อ่านแล้ว.. 15)
การอบรมโครงการจัดการขยะอย่างสนุก สุข สะอาด
เผยแพร่โดย Plyfah เมื่อ : 2016-09-20 17:22:14
(อ่านแล้ว.. 71)